Home » מידע כללי

כלכלת ספרד

Submitted by on פברואר 22, 2014 – 10:23 pm

הכלכלה הספרדית נסקה מ- 1986 עד 1990 בממוצע צמיחה שנתי של 5%. לאחר מיתון בכל אירופה בשנות ה- 90 המוקדמות חידשה הכלכלה הספרדית את צמיחתה בצורה מתונה החל מ- 1994. הכלכלה הקפיטליסטית המעורבת שלה תומכת בתמ'ג שעל בסיס לפי נפש הוא 80%, כלומר בין 4 הכלכלות המובילות בעולם. הממשלה המרכז-ימנית של הנשיא לשעבר ANZAR פעלה בהצלחה לזכות בכניסה לקבוצת המדינות הראשונות שהשיקו את המטבע האירופי (האירו) ב- 1 בינואר 1999. המינהל של ANZAR המשיך לתמוך בליברליזציה, הפרטה והסרת הפיקוח הממשלתי של הכלכלה והציג גם כמה רפורמות במס עד לסופו. אבטלה יורדת בצורה יציבה תחת ניהולה של ANZAR אך נשארה גבוהה ב- 8.1%. במהלך 2003 – 2006 היה ממוצע הצמיחה השנתי 3%, והיה משביע רצון כאשר נתון הרקע של הכלכלה האירופית המתנדנדת. הנשיא הסוציאליסטי, רוזריגז זאפ אטירו השיג התקדמות מעורבת בביצוע רפורמות מבניות מרכזיות, אותן יש להאיץ ולתמוך בכך בצמיחה הכלכלית החזקה של ספרד. למרות היציבות הכלכלית המוצקה יחסית ישנם עדיין סיכונים שליליים משמעותיים כולל אובדן התחרותיות הנמשך של ספרד, הפוטנציאל לשוק הדיור התמוטט, שינוי הפרופיל הדמוגרפי של המדינה, וירידה בקרנות המבניות של האיחוד האירופי.

תמ'ג (השוואת כוח קנייה):

$1.109 טריליון (2006 בהערכה)

תמ'ג (שער חליפין רשמי):

$1.084 טריליון (2006 בהערכה)

תמ'ג – שיעור צמיחה ריאלי:

3.9% (2006 בהערכה)

תמ'ג – לאדם (השוואת כוח קנייה):

$27,40 (2006 בהערכה)

תמ'ג – הרכב לפי ענף:

חקלאות: 3.9% תעשיה: 29.4% שירותים: 66.7% (2006 בהערכה)

כוח עבודה:

21.77 מיליון (כולל מובטלים) (בהערכה)

כוח עבודה – לפי מקצוע:

חקלאות: 5.3% תעשיה: 30.1% שירותים: 64.6% (2004 בהערכה) הערה: הנתונים (2006 בהערכה)

שיעור אבטלה:

8.1% (אוקטובר 2006 בהערכה)

אוכלוסיה מתחת לקו העוני:

19.8% (2005 בהערכה). הכנסה למשק בית או תצרוכת לפי עשירונים:. 10% הנמוך: 2.8%. 10% הגבוה: 25.2% (1990)

התפלגות הכנסות משפחה – מדד ג'יני:

32.5 (1990)

שיעור אינפלציה (מחירי צרכנים):

3.5% (2006 בהערכה)

השקעה (ברוטו קבוע):

29.4% מהתמ'ג (2006 בהערכה)

תקציב:

הכנסות: $488.2 מיליארד. הוצאות: $475.3 מיליארד; כולל הרחבות הון של 12.8$ מיליארד (2006 בהערכה)

חוב המדינה:

39.9% מהתמ'ג (2006 בהערכה)

חקלאות – תוצרת:

דגן, ירקות, זיתים, ענבי יין, סלק סוכר, הדרים; בקר, חזיר, עוף, מוצרי חלב; דגה

תעשיות:

טקסטיל ולבוש (כולל הנעלה), מזון ומשקאות, מתכות ותעשיית מתכות, כימיקלים, בניית ספינות, מכוניות, כלי מיכון, תיירות, פחם ומוצרי היתוך, הנעלה, פרמצבטיקה, ציוד רפואי

קצב צמיחת ייצור תעשייתי:

0.6% (2006 בהערכה)

חשמל – ייצור על פי מקור:

דלק מאובנים: 50.4% קוט'ש. הידרו: 18.2%. גרעיני: 27.2%. אחר: 4.1% (2001)

חשמל – ייצור:

263.3 מיליארד קוט'ש (2004)

חשמל – צריכה:

241.8 מליארד קוט'ש (2004)

חשמל – יצוא:

11.4 מיליארד קוט'ש (בהערכה)

חשמל – יבוא:

8.3 קוט'ש (2004)

נפט – ייצור:

31,250 חביות/יום (2004 בהערכה)

נפט – צריכה:

1.573 חביות/יום (2004 בהערכה)

נפט – יצוא:

135,100 חביות/יום (2001)

נפט – יבוא:

1.582 חביות/יום (2001)

נפט – מאגרים מוכחים:

10.5 מיליון חביות (1 בינואר 2002)

גז טבעי – ייצור:

339 מיליון מ'ק (2004 בהערכה)

גז טבעי – צריכה:

27.01 מ'ק (2004 בהערכה)

גז טבעי – יצוא:

0 מ'ק (2004 בהערכה)

גז טבעי – יבוא:

26.95 מיליארד מ'ק (2004 בהערכה)

גז טבעי – מאגרים מוכחים:

2.549 מיליארד מ'ק (1 בינואר 2005 בהערכה)

יתרת חשבון נוכחית:

-$98.6 מיליארד (2006 בהערכה)

יצוא:

$222.1 מיליארד f.o.b. (2005 בהערכה)

יצוא – סחורות:

מיכון, רכבים; מוצרי מזון, פרמצבטיקה, תרופות, מוצרי צריכה אחרים

יצוא – שותפות:

צרפת 18.9%, גרמניה 11%, פורטוגל 8.9%, איטליה 8.6%, בריטניה 7.8%, ארה'ב 4.5% (2006)

יבוא:

$324.4 מיליארד f.o.b (2006 בהערכה)

יבוא – סחורות:

מיכון וציוד, דלקים, כימקלים, מוצרים חצי מוגמרים, מוצרי מזון, מוצרי צריכה, כלי בקרה רפואית ומדידה

יבוא – שותפות:

גרמניה 14.7%, צרפת 13.2%, איטליה 8.1%, בריטניה 5%, הולנד 4.8%, סין 4.8% (2006)

מאגרים של מטבע זר וזהב:

17$ מיליארד (2006 בהערכה)

חובות – חיצוני:

$1.591 טריליון (30 ליוני 2006 בהערכה)

סיוע כלכלי – תרומה:

ODA, 1.33$ מיליארד (1999)

מטבע (קוד):

אירו (EUR). הודעה: ב- 1 בינואר 1999 האיחוד האיחרופי הכספי הציג את האירו, המטבע המשותף לשימושם של המוסדות הפיננסיים במדינות החברות; ב- 1 בינואר 2002 הפך האירו המטבע היחידי עבור עסקאות יומיומיות עם המדינות החברות

שערי חליפין:

אירו לדולר US – – 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0.8054 (2004), 0.886 (2003), 1.0626 (2002)

שנת כספים:

שנה קלנדרית

Tags: ,

Leave a comment

Add your comment below. You can also subscribe to these comments via RSS

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar

חדשות מקטגוריות אחרות »